Leveringsbetingelser for FileFora.dk

Disse betingelser finder anvendelse ved enhver brug af FileFora.dk, herunder køb og salg af dokumenter, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.

1. Om FileFora.dk

www.FileFora.dk ejes og drives af

Filefora Danmark AS
Orgnr: 922 251 002
Adresse: Ole Messelts vei 7, 0676 Oslo
E-mail: Kontakt@filefora.dk

Herefter ”FileFora.dk”

2. Oprettelse af bruger, bestilling og betaling

2.1. Det er en betingelse for at oprette dig som bruger og foretage handler på FileFora.dk, at du er fyldt 18 år, myndig og i besiddelse af gyldigt betalingskort.

2.2. Proceduren for køb og salg.

2.3. Enhver bruger af FileFora.dk forpligter sig til at registrere sig med korrekt navn, e-mailadresse og uddannelse. Der kan kun oprettes én brugeridentitet per person.

2.4. Alle ind- og udbetalinger foregår gennem PayPal. PayPal meddeler sælger via e-mail når sælger har penge til gode. Hvis pengene ikke er hævet fra PayPal af sælger inden for fire uger efter at sælger har modtaget e-mail om indbetalingen, tilfalder pengene FileFora.dk.

2.5. FileFora.dk’ honorar udgør 35% af salgsprisen for dokumenter solgt via FileFora.dk.

2.6. Sælger af dokumenter modtager afregning inden for 45 dage efter indbetaling af køber. Dato for udbetaling vil være den 15. i påfølgende måned.

3. Kvittering for modtagelse af bestilling

3.1. Du vil umiddelbart efter afgivelse af en ordre modtage en ordrebekræftelse. Endelig aftale er først indgået, når ordrebekræftelsen er modtaget.

4. Ingen fortrydelsesret

4.1. Ved køb af dokumenter på FileFora.dk er der ingen fortrydelsesret efter at køber har fået adgang til at downloade det købte dokument, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 13.

5. Reklamationsret

5.1. Eftersom FileFora.dk alene er formidler af dokumenter, er køb og salg af dokumenter på FileFora.dk ikke omfattet af købeloven. Du har dog en reklamationsret overfor FileFora.dk i tilfælde, hvor det kan dokumenteres, at det købte dokument krænker andres rettigheder, indeholder klare, systematiske og dokumenterede faktafejl og/eller indhold der ikke svarer til dokumentbeskrivelsen. Fristen for at reklamere er på 14 dage og løber fra det tidspunkt, hvor du har adgang til at downloade dokumentet.

5.2. Hvis du vil udnytte reklamationsretten skal du benytte dig af kontaktformularen på FileFora.dk.

6. Ansvar for krænkelse af tredjemands rettigheder

6.1. Enhver som uploader dokumenter til FileFora.dk indestår for, at det som uploades ikke bryder ophavsretsloven eller andre regler. Se for øvrigt fanen Ophavsretlige spørgsmål for mere information om dette. FileFora.dk påtager sig intet ansvar for, at dokumenter uploadet og formidlet via Filefora.dk ikke krænker tredjemands rettigheder. Såfremt dokumenter uploadet til FileFora.dk på nogen måde krænker tredjemands rettigheder, er den person, som har uploadet dokumentet, forpligtet til at skadesløsholde FileFora.dk for ethvert krav fra tredjemand, herunder erstatningskrav og FileFora.dk’ omkostninger til sagens førelse, herunder rejse- og advokatomkostninger

6.2. Filefora.dk forbeholder sig retten til at fjerne dokumenter fra FileFora.dk, såfremt Filefora Danmark får mistanke om, at dokumenter krænker tredjemands rettigheder. Sælger har i ingen tilfælde ret til kompensation fra FileFora.dk, såfremt dokumenter fjernes fra FileFora.dk.

6.3. Filefora.dk påtager sig intet ansvar for, at købere af dokumenter via FileFora.dk overholder tredjemands rettigheder. Enhver som køber dokumenter via Filefora.dk er forpligtet til at respektere tredjemands rettigheder, herunder ideelle rettigheder.

6.4. Filefora.dk forbeholder sig retten til at kontrollere dokumenter for plagiering.

6.5. Hvis en sælger krænker andres rettigheder og/eller tilbyder et dokument til salg, som indeholder klare og dokumenterede faktafejl og/eller har indhold der ikke svarer til dokumentbeskrivelsen, har FileFora.dk ret til at tilbageholde dokumentet, eller indkræve alle indtægter sælger har modtaget fra salg af det pågældende dokument. Ved grove overtrædelser af førnævnte indhold vil sælger blive udelukket fra hjemmesiden.

7. Øvrige betingelser for brug af FileFora.dk

7.1. Filefora.dk har ret til at overdrage dokumenter uploadet til FileFora.dk til enhver, som ønsker at betale for tjenesten gennem FileFora.dk. Når dokumenter uploades til FileFora.dk fraskrives samtidig alle rettigheder til dokumenterne, dog med undtagelse af ideelle rettigheder.

7.2. Køb og brug af dokumenter fra FileFora.dk indebærer en personlig ret til brug af dokumenterne. Dokumenter må ikke under nogen omstændigheder benyttes til videresalg eller gives videre til andre brugere uden særskilt skriftligt samtykke fra FileFora.dk.

7.3. Brugerrettighederne til FileFora.dk er strengt personlige, og kan ikke udlånes eller tildeles andre.

7.4. Filefora.dk forbeholder sig retten til at indsætte et automatisk genereret firmalogo, samt brugerinformation om køber, i alle dokumenter uploadet til FileFora.dk.

7.5. Filefora.dk forbeholder sig retten til at slette dokumenter som ikke har haft salg inden for et år. FileFora.dk forbeholder sig retten til at slette efterspørgselsannoncer efter tre måneder.

7.6. Hvis FileFora.dk tilbageholder afregninger til sælger, på grund af klage eller reklamationsret, vil sælger modtage besked via e-mail fra FileFora.dk om dette med fire ugers frist til kommentarer. Hvis sælger ikke fremsætter kommentarer inden for disse fire uger, tilfalder afregningen FileFora.dk.

7.7. Der må ikke formidles nogen form for personlig kontaktinformation til andre brugere via FileFora.dk. Dette betyder blandt andet, at der ikke skal opgives fuldt navn, e-mailadresse eller telefonnummer i f.eks. brugernavn, salgsannonce eller efterspørgselsannonce. Disse offentlige personlige kontaktoplysninger vil blive rettet eller slettet.

7.8. Filefora.dk forbeholder sig retten til at adgangs- og kopibeskytte alle dokumenter.

8. Overtrædelse af brugervilkår, love og regler

8.1. Brud på Brugervilkårene, love eller regler – herunder etiske normer – kan medføre udelukkelse og/eller tilbageholdelse, eller krav om tilbagebetaling af indtægter sælger har udestående, eller har modtaget fra salg af sine dokumenter.