Register

Adgangskoden skal være på mindst 8 tegn.
Adgangskoden skal være på mindst 8 tegn.
Hvis du ønsker at fortælle lidt om dig selv, f.eks. hvad du studerer, hvor du studerer og hvilket trin du går på, kan du gøre dette her. Disse oplysninger vil være åbne og tilgængelige på din profil.
Indtast e-mailadressen du er registreret med hos PayPal. Ved salg af dokumenter du har uploadet, bliver du betalt på PayPal-kontoen som er tilknyttet denne e-mailadresse. Pengene på PayPal-kontoen kan nemt overføres til en bankkonto, eller benyttes ved handler hvor PayPal vælges som betalingsmiddel. Har du ikke en konto i forvejen, må du opprette en på PayPal. OBS! Du har ikke brug for PayPal, hvis du kun skal købe dokumenter. Hvis du vil registrere din PayPal-konto efter denne registrering, kan du gøre det i Salgspanelet (kræver login).
Hos FileFora.dk prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger retningslinjerne for FileFora.dk’s måde at behandle dine personoplysninger på. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du afgiver. 1. Datansvarlig og kontaktoplysninger www.FileFora.dk ejes og drives af Filefora Danmark AS Orgnr: 922 251 002 Adresse: Ole Messelts vei 7, 0676 Oslo E-mail: Kontakt@filefora.dk Herefter ”vi” eller ”FileFora.dk” 2. Indsamling af personoplysninger Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger om dig. De personoplysninger, som vi indsamler, er navn, geografisk lokalisering, studiested, IP-adresse og e-mail. Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling, eksempelvis køb af et dokument. Indsamling af dine personoplysninger kan ske, når du opretter en brugerprofil, sælger og/eller køber dokumenter på FileFora.dk, eller når du tilmelder dig vores nyhedsbrev. 3. Anvendelse af personoplysninger Oplysningerne bruges til administration af brugerforhold, sagsbehandling, korrespondance, elektronisk markedsføring og analyseformål. Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsdokumenter kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først. 4. Videregivelse til andre dataansvarlige Dine personoplysninger deles ikke med tredjeparter, medmindre der er retsgrundlag for udlevering. Ved krav vedrørende anmodning om adgang til personlig data fra tredjeparter, vil brugeren blive oplyst om dette. 5. Overladelse til databehandlere Dine personoplysninger overlades til FileFora.dk’s samarbejdspartnere, som leverer ydelser på FileFora.dk’s vegne. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på FileFora.dk’s vegne og i overensstemmelse med FileFora.dk’s instruks. 6. Sletning af personoplysninger FileFora.dk sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 3. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form. Personoplysningerne er knyttet direkte til brugerkontoen. En bruger kan når som helst bede om at få slettet deres brugerkonto. Ved sletning af brugerkontoen slettes også dertilhørende personoplysninger. 7. Sikkerhed FileFora.dk har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger. 8. Dine rettigheder Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som FileFora.dk behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet). 9. Tilbagekaldelse af samtykke Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. FileFora.dk vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. 10. Ændringer af oplysninger mv. Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os ved anvendelse af kontaktoplysninger anført i pkt. 1. 11. Klageadgang Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.